Projecten

Rietaanplant Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer

in Projecten

Rietaanplant Nieuwe Driemanspolder Een nieuw waterbergingsgebied in combinatie met recreatie en natuurbouw. Ter bescherming van de vele oevers in dit gebied hebben we 46.000 rietplanten geplant. En tevens, om de ontwikkeling van ‘natuurdoeltype Bloemrijk Rietland’ te stimuleren, een uitgekiend assortiment andere  oeverplanten.[opdracht Dijkencombi, 2020]

Oevermatten en oeverrollen in Amersfoort

in Projecten

Oevermatten en oeverrollen in Amersfoort In Amersfoort hebben we sinds 2012 vele waterpartijen van oeverbeplanting voorzien.Aarden taluds zijn bekleed met voorbeplante kokosmatten, langs steile kades zijn voorbeplante kokosrollen toegepast; die bieden bij dergelijke kades uitkomst om de waterkant te vergroenen. Hier en daar hebben we ook losse planten gezet. Al 3 maanden na aanleg groeit en bloeit de […]

Drijvende planteneilanden Ede

in Projecten

Drijvende planteneilanden Ede In de Proosdijvijver hebben we waterlelies geplant en vier langgerekte drijvende eilanden geplaatst. De eilanden (ook wel floatlands genoemd) zijn begroeid met kleurrijke soorten als Kattenstaart, Beekpunge en Moerasspirea. Insecten en vogels bezoeken de eilanden graag en vissen kunnen schuilen tussen de plantenwortels onder water.[opdracht Van de Haar Groep, 2018]  Eén en twee jaar na aanleg. […]

Vijveradvies- en ontwerp

in Projecten

Vijveradvies- en ontwerp Voor zowel particuliere vijvers als grotere, publieke waterpartijen geven wij advies om helder, biologisch gezond en visueel aantrekkelijk water te creëren. Van analyse van de chemische en biologische waterkwaliteit tot inrichtingsschets en beplantingsplan, wij verzorgen het hele pakket. Ecologie is leidend in onze ontwerpen en vormt het uitgangspunt voor de esthetische keuzes, die […]

Planten in BESE

in Projecten

Planten in BESE Regelmatig zorgen wij voor het plantmateriaal voor onderzoeks- en natuurherstelprojecten van Bureau Waardenburg en enkele waterschappen. In onze bassins kweken we daartoe onderwater- en oeverplanten als losse planten én kweken we ze voor in zogenaamde BESE-elementen. Dit zijn biologisch afbreekbare 3D-structuren met tal van toepassingsmogelijkheden voor ecosysteemherstel, waaronder de ontwikkeling van oever- en onderwatervegetaties.[opdracht […]

Oeverbeschoeiing Landal ’t Loo

in Projecten

Oeverbeschoeiing Landal ’t Loo In de zwemvijver van dit vakantiepark op de Veluwe hebben we een oeverbeschoeiing gemaakt met voorbeplante kokosrollen. Het deel achter de beschoeiing is aangevuld met grond en beplant met Gele lis, Moerasandoorn, Zegge en Egelskop. Doel van het project is verbeteren van de waterkwaliteit en voorkomen dat bezoekers aan deze kant […]

Helofytenfilters

in Projecten

Helofytenfilters Voor vele helofytenfilters* in Nederland en België leveren wij het plantmateriaal en verzorgen wij de beplanting. Ook ontwerpen en realiseren wij de filters regelmatig zelf.[opdrachten van o.a. Ecofyt, Wetlantec, Aquafin (B), Natuurmonumenten en particulieren] Enkele voorbeelden uit Nederland… vlnr: aanplant bij mestverwerkingsbedrijf America,  Avans Hogeschool,  uitbundige rietgroei Wolfslaar …en hieronder enkele voorbeelden uit België, waarbij afvalwater […]