Water- en oeverplanten

Rietplanten zijn de hoofdkern van de kwekerij. Deze leveren we o.a. aan gerenommeerde helofytenfilterbouwers en passen we toe in projecten die we zelf uitvoeren. Denk daarbij aan rietlanden voor waterberging en natuurvriendelijke oevers van vele  kilometers lang. 

Naast Riet kweken we nog een twintigtal andere soorten oever- en waterplanten; bij veel natuurbouwprojecten is er immers een voorkeur voor een mix van plantensoorten. We doen dit in de regel op projectbasis, maar uiteraard is er altijd enige voorraad!

Kwekerij Riet

Van rietzaailing tot sterke plant

Links ziet u jonge rietzaailingen zoals die door ons worden opgekweekt uit zaad. Eén bak bevat honderden rietplantjes die later in het traject door ons verspeend zullen worden. Telkens als de planten worden verpot, worden ze zorgvuldig gecontroleerd. Rechts het resultaat: rietplanten met sterke wortels.

Assortiment

Hieronder een kleine impressie van ons assortiment. 
Van de sterke Gele lis, de ranke Oeverzegge met zijn mooie donkere aren tot – als kroon op uw vijver – de gracieuze Waterlelie.