Water en oever

Drijvende planteneilanden, oeverbeplanting, helofytenfilters, vijveradviezen...

… dát is waar onze projecten over gaan.
Het gaat steeds om redelijk grote oeverprojecten die na enige tijd waardevolle stukken groen worden in het landschap. Waardevolle projecten ook waar het gaat om het tegengaan van milieuverontreiniging, op een wijze die aansluit bij de architectuur van de omgeving. 

Hieronder hebben wij de meest sprekende projecten van de afgelopen jaren voor u op een rij gezet.

natuur op maat helkantplant