Oevermatten en oeverrollen

Om in een waterpartij in korte tijd een robuuste oeverbeplanting te krijgen, hebben wij voorbeplante kokosmatten en kokosrollen voor u, ofwel oevermatten en oeverrollen.

Er zijn talloze toepassingen. Bij steile kades bijvoorbeeld zijn oeverrollen een uitkomst om de waterkant te vergroenen. In geval van scheepvaart kunnen de rollen dienen als golfbreker ter bescherming van de vooroever.
Oevermatten zijn heel geschikt voor bijv. aarden taluds.

Van inplant tot uitlevering

De kokosmatten- en rollen worden door ons beplant en blijven dan enkele maanden in onze kweekbassins. De planten krijgen hier de tijd om stevig in de kokos te wortelen. Op het moment van aanleg hebben ze daardoor al enige body en zijn ze bestand tegen vraat.

Assortiment naar keuze

Het opzetten van de oevermatten en oeverrollen gebeurt op aanvraag en met een plantenmix naar keuze! Normaliter hebben we ook enige voorraad met ons standaard assortiment.

Helkantplant kokosrol in bassin
kokosrol bassin HelkantPlant