Oevermatten en oeverrollen in Amersfoort

In Amersfoort hebben we sinds 2012 vele waterpartijen van oeverbeplanting voorzien.
Aarden taluds zijn bekleed met voorbeplante kokosmatten, langs steile kades zijn voorbeplante kokosrollen toegepast; die bieden bij dergelijke kades uitkomst om de waterkant te vergroenen. Hier en daar hebben we ook losse planten gezet. Al 3 maanden na aanleg groeit en bloeit de beplanting weelderig en een paar jaar later nog steeds!
[opdracht van gemeente Amersfoort, 2012-2018] 

1 km oevermatten langs Heiligerbergerbeek, linksboven vlak na aanleg, overige foto’s 2 jaar later.

Oevermatten in vijver Kortenaerstraat, 3 maanden na aanleg (juli 2017) 

aanleg voorbeplante kokosrollen Amersfoort, 2012 en 2013, HelkantPlant

Voorbeplante kokosrollen langs kademuur bij Evertsenstraat, vlak na aanleg en een jaar later