In ontwikkeling!

Groendakplanten

Op onze kwekerij vindt u ca. 15 plantensoorten die geschikt zijn voor groene daken. Uiteraard een heleboel sedumsoorten maar ook ijsbloemen, anjers, Muizenoor en Tijm.
Behalve de prachtige ijsbloemen zijn alle soorten inheems.

Alles wordt biologisch geteeld. Twee keer per jaar bemesten we de planten met organische mestkorrels en we gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen.

3 foto’s onder elkaar? 120-80, 56-36, cassette? Eén en twee jaar na aanleg. Gemeente Ede heeft gezorgd voor een mooi uitlegbordje. 

Vegetatiematten en losse planten

In onze vegetatiematten zitten minstens 8 soorten.

Het substraat komt van Legro en voldoet aan de Duitse FLL-richtlijnen voor begroeide daken.(op basis van BIMS, een vulkanisch gesteente)

Links ziet u jonge rietzaailingen zoals die door ons worden opgekweekt uit zaad. Eén bak bevat duizenden rietplantjes die later in het traject door ons verspeend zullen worden. Telkens als de planten worden verpot, worden ze zorgvuldig gecontroleerd. Rechts het resultaat: rietplanten met sterke wortels.

EVT. 2 KOLOMMEN VOOR AFBEELDINGEN?  of zoals ‘oeverrollen onderaan? of carousel met 3 losse planten studio?

Toebehoren

In onze vegetatiematten zitten minstens 8 soorten.

Het substraat komt van Legro en voldoet aan de Duitse FLL-richtlijnen voor begroeide daken.(op basis van BIMS, een vulkanisch gesteente)

Links ziet u jonge rietzaailingen zoals die door ons worden opgekweekt uit zaad. Eén bak bevat duizenden rietplantjes die later in het traject door ons verspeend zullen worden. Telkens als de planten worden verpot, worden ze zorgvuldig gecontroleerd. Rechts het resultaat: rietplanten met sterke wortels.

EVT. 2 KOLOMMEN VOOR AFBEELDINGEN? 

Plantenassortiment

Hieronder een impressie van de planten op onze kwekerij bloei: