Activiteiten

Iris op kwekerij

Plantenteelt

We kweken water- en oeverplanten voor natuurvriendelijke oevers, natuurbouwprojecten, particuliere vijvers en helofytenfilters*. Vaak kweken we op projectbasis, in opdracht van gemeenten, aannemers e.d.

…én we kweken planten voor groene daken.

waterlelies Hofvijver 2014

Water en oever

We maken beplantingsplannen, beplanten waterpartijen en natuurvriendelijke oevers en ontwerpen en maken helofytenfilters*, drijvende planteneilanden en speciale constructies met oeverplanten. 

Groene daken

Naast het kweken van planten voor groene daken verzorgen wij ook de aanleg en het onderhoud van deze daken. Platte daken, schuine daken én daken met zonnepanelen.

Legt u het groene dak zelf aan? Voor álle materialen kunt u bij ons terecht.

Advies

Door onze jarenlange ervaring en ecologische en waterbouwkundige kennis kunnen we u uitstekend advies geven over:

  • type beplanting
  • type waterbouwconstructies
  • verbetering waterkwaliteit
  • monitoring waterkwaliteit

* Helofyten zijn moerasplanten die in de waterbodem wortelen en met de stengel en bladeren boven het water uitsteken.
   Helofytenfilters zijn systemen die m.b.v. helofyten afvalwater zuiveren tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu.