Planten in BESE

Regelmatig zorgen wij voor het plantmateriaal voor onderzoeks- en natuurherstelprojecten van Bureau Waardenburg en enkele waterschappen. In onze bassins kweken we daartoe onderwater- en oeverplanten als losse planten én kweken we ze voor in zogenaamde BESE-elementen. Dit zijn biologisch afbreekbare 3D-structuren met tal van toepassingsmogelijkheden voor ecosysteemherstel, waaronder de ontwikkeling van oever- en onderwatervegetaties.
[opdracht van Bureau Waardenburg en GKB, 2017-2020]

Hieronder enkele voorbeelden. 

Onderwaterplanten Woudse polder

Hoogheemraadschap Delfland onderzoekt in kanaal de Zweth manieren van aanplanten van onderwaterplanten, omdat de spontane ontwikkeling ervan achterblijft. Voor dit onderzoek hebben wij zomer 2020 drie soorten planten geleverd, zowel losse als voorgekweekt in BESE-elementen. Het gaat om Smalle waterpest, Glanzig en Doorgroeid fonteinkruid.

Opkweek in bassin 

Aanplant in de Zweth

Groene aquatische 'tuin' Delft, een pilot-studie

Om de stenige, nieuwe grachten in het centrum van Delft te vergroenen is in 2019 een pilot-studie opgezet met BESE-elementen. Deze elementen zijn in onze bassins voorgekweekt met een divers plantenassortiment, variërend van Waterlelie, Beekpunge en Gele lis tot Smalle waterpest. In de gracht doen de elementen mét graasbescherming het heel goed. Meer bevindingen leest u hier.

Opstart pilot voorjaar 2019

Toestand juli 2020