Rietaanplant Nieuwe Driemanspolder

Een nieuw waterbergingsgebied in combinatie met recreatie en natuurbouw. Ter bescherming van de vele oevers in dit gebied hebben we 46.000 rietplanten geplant. En tevens, om de ontwikkeling van ‘natuurdoeltype Bloemrijk Rietland’ te stimuleren, een uitgekiend assortiment andere  oeverplanten.
[opdracht Dijkencombi, 2020]