Monthly Archives: mei 2006

Oeveraanplant waterberging Schuddebeurs

Advies en uitvoering beplanting waterberging Schuddebeurs, Lage Zwaluwe. Op de lage delen hebben we Riet, Lisdodde, Mattenbies, Gele lis, en Kattenstaart, op de wat hogere delen Wilg en Zwarte els. [opdracht van Waterschap Brabantse Delta, 2006]