Advies en uitvoering beplanting waterberging Schuddebeurs, Lage Zwaluwe. Op de lage delen hebben we Riet, Lisdodde, Mattenbies, Gele lis, en Kattenstaart, op de wat hogere delen Wilg en Zwarte els. [opdracht van Waterschap Brabantse Delta, 2006]