Dit helofytenfilter in de buurt van Ieper werd gevuld met het prachtige zilverzand uit Noord-België en beplant met 18.000 rietplanten. [opdracht van DEGRO (B), 2000]