Oevermatten- en rollen (test Celia)

Oevermatten- en rollen

Om in een waterpartij in korte tijd een robuuste oeverbeplanting te krijgen zijn er onze voorbeplante kokosmatten en kokosrollen, ook wel oevermatten en oeverrollen. Er zijn talloze toepassingen. Bij steile kades bijv. zijn oeverrollen een uitkomst om de waterkant te vergroenen en in geval van scheepvaart zijn ze geschikt als golfbreker ter bescherming van de vooroever. Oevermatten zijn heel geschikt voor bijv. aarden taluds.
De matten en rollen worden beplant met een assortiment van oeverplanten en blijven dan enkele maanden in onze kweekbassins. Zo kunnen de planten zich stevig in de kokos wortelen. Op het moment van aanleg hebben de planten dus al enige body en zijn ze bestand tegen vraat.
Het opzettten van de oevermatten en oeverrollen gebeurt op aanvraag en met een plantenassortiment naar keuze. Meestal is er enige voorraad met ons standaard assortiment.
Helkantplant kokosrol in bassin