uitgelicht

Rietaanplant Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer

Een nieuw waterbergingsgebied in combinatie met recreatie en natuurbouw. Ter bescherming van de vele oevers in dit gebied hebben we 46.000 rietplanten geplant. En tevens, om de ontwikkeling van ‘natuurdoeltype Bloemrijk Rietland’ te stimuleren, een uitgekiend assortiment andere  oeverplanten.[opdracht Dijkencombi, 2020]

Vergroening stadssingels Utrecht

De singels van Utrecht worden steeds groener! Een groenbewuste bewonersgroep maakt zich daar sinds 2016 sterk voor. Het meest in het oog springend zijn de drijvende planteneilanden met onze oevermatten erop. Afgelopen jaren hebben we er verschillende geleverd, voorgekweekt met een speciaal assortiment oeverplanten, zoals Adderwortel, Egelboterbloem en Moeras-vergeet-me-nietje.[opdracht van NatuurlijkWijs, 2016-2020]