Projecten

Rietaanplant Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer

Een nieuw waterbergingsgebied in combinatie met recreatie en natuurbouw. Ter bescherming van de vele oevers in dit gebied hebben we 46.000 rietplanten geplant. En tevens, om de ontwikkeling van ‘natuurdoeltype Bloemrijk Rietland’ te stimuleren, een uitgekiend assortiment andere  oeverplanten.[opdracht Dijkencombi, 2020]

Plantenbakken Vondelpark

Een heel sjiek project aan de oevers van het Vondelpark: RVS-plantenbakken met oeverbeplanting. Lisdodde zal de toon zetten, met mooie lange ‘rietsigaren’ die de vrouw des huizes aan haar jeugd doen denken. In september, 2 maanden na aanleg, groeien de planten al prima! [opdracht Edwin Schoo Groen- en grondwerk, 2020] 

Oevermatten- en rollen in Amersfoort

In Amersfoort hebben we sinds 2012 vele waterpartijen van oeverbeplanting voorzien.Aarden taluds zijn bekleed met voorbeplante kokosmatten, langs steile kades zijn voorbeplante kokosrollen toegepast; die bieden bij dergelijke kades uitkomst om de waterkant te vergroenen. Hier en daar hebben we ook losse planten gezet. Al 3 maanden na aanleg groeit en bloeit de beplanting weelderig en een paar […]

Drijvende planteneilanden Ede

In de Proosdijvijver hebben we waterlelies geplant en vier langgerekte drijvende eilanden geplaatst. De eilanden zijn begroeid met kleurrijke soorten als Kattenstaart, Beekpunge en Moerasspirea. Insecten en vogels bezoeken de eilanden graag en vissen kunnen schuilen tussen de plantenwortels onder water.[opdracht Van de Haar Groep, 2018]  eventueel onderschrift eronder?

Vergroening stadssingels Utrecht

De singels van Utrecht worden steeds groener! Een groenbewuste bewonersgroep maakt zich daar sinds 2016 sterk voor. Het meest in het oog springend zijn de drijvende planteneilanden met onze oevermatten erop. Afgelopen jaren hebben we er verschillende geleverd, voorgekweekt met een speciaal assortiment oeverplanten, zoals Adderwortel, Egelboterbloem en Moeras-vergeet-me-nietje.[opdracht van NatuurlijkWijs, 2016-2020] 

Planten in BESE

Regelmatig zorgen wij voor het plantmateriaal voor onderzoeks- en natuurherstelprojecten van Bureau Waardenburg en enkele waterschappen. In onze bassins kweken we daartoe onderwater- en oeverplanten als losse planten én kweken we ze voor in zogenaamde BESE-elementen. Dit zijn biologisch afbreekbare 3D-structuren met tal van toepassingsmogelijkheden voor ecosysteemherstel, waaronder de ontwikkeling van oever- en onderwatervegetaties.[opdracht van Bureau Waardenburg en GKB, 2017-2020] […]

Oeverbeschoeiing Landal ‘t Loo

In de zwemvijver van dit vakantiepark op de Veluwe hebben we een oeverbeschoeiing gemaakt met voorbeplante kokosrollen. Het deel achter de beschoeiing is aangevuld met grond en beplant met Gele lis, Moerasandoorn, Zegge en Egelskop. Doel van het project is verbeteren van de waterkwaliteit en voorkomen dat bezoekers aan deze kant het water in gaan. […]

Waterlelies Hofvijver

De Hofvijver in Den Haag, een wel héél bijzondere plek om werk uit te voeren. We hebben er Waterlelies, Gele plomp en Watergentiaan geplant. Hetzelfde hebben we in een paar andere Haagse waterpartijen gedaan. [opdracht gemeente Den Haag, 2016]

Test-bericht Projecten

Hier wat probeersels:– button naar homepage – image box Oevermatten in vijver Kortenaerstraat, 3 maanden na aanleg (juli 2017)  Voorbeplante kokosrollen langs kademuur bij Evertsenstraat, vlak na aanleg en een jaar later proefje een [RT] Image Box testje naar homepage