In een waterpartij met steile betonnen kades zijn voorbeplante kokosrollen een uitkomst om de waterkant te vergroenen. Het plantenassortiment bestond o.a. uit Gele lis, Kattenstaart, Moerasspirea en Moeraszegge. [opdracht van gemeente Amersfoort, 2012]