Even een kijkje op het werkveld….

Om te beginnen een paar voorbeelden van drijvende eilanden. Deze eilanden ontwerpen en construeren we zelf; het gaat steeds om maatwerk. Ze vergroenen de omgeving, zijn uitstekende rust- en schuilplaatsen voor watervogels en amfibieën en bovendien verbetert de waterkwaliteit door de zuiverende werking van de helofyten (‘oeverplanten’).

drijvende eilanden, Bebat, HelkantPlant

drijvend eiland, Aquafin België, Helkantplant

 

 

 

 

Helofytenfilter Postel, rietveld, HelkantPlant

Een mooi voorbeeld van een helofytenfilter is dit Belgische project (rechts), gerealiseerd in de omgeving van Postel. Hier wordt afvalwater van een klein dorp communaal gezuiverd in een zuiveringsmoeras. De resultaten zijn (zoals we gewend zijn van helofytenfilters) uitstekend. HelkantPlant leverde het plantmateriaal en droeg zorg voor het beplanten zelf.

rietveld, helofytenfilter, HelkantPlant

Ook dit project (links) bevindt zich in België, in buurtschap Kiewiet bij Hasselt. Wederom een afvalwaterzuivering, dit maal echter een zogenaamd vloeiveld. Een dergelijk systeem wordt toegepast als de hoeveelheden te zuiveren water sterk wisselen.
Oever beplanten graafmachine, HelkantPlant

Soms is een oever niet zo makkelijk toegankelijk. Een graafmachine kan dan uitkomst bieden. In Den Bosch en in het Zuiderpark in Den Haag hadden we beplantingsprojecten om de oevers natuurvriendelijk te maken. In beide projecten pasten we voorbeplante geomatten toe.

geomatten Zuiderpark, Jan Verhoeven, HelkantPlant

Den Bosch-Ekartweide_kattenstaartZoals u kunt zien gaat het om redelijk grote projecten die na enige tijd waardevolle stukken groen worden in het landschap. Waardevolle projecten ook, waar het gaat om het tegengaan van milieuverontreiniging, op een wijze die aansluit bij de architectuur van de omgeving.

Hieronder hebben wij de meest sprekende projecten van de afgelopen jaren voor u op een rij gezet. Voor een volledig overzicht, klik hier.