We hebben in de zwemvijver van dit vakantiepark een oeverbeschoeiing gemaakt met voorbeplante kokosrollen. Het deel achter de beschoeiing is aangevuld met grond en daarin hebben we Gele lis, Moerasandoorn, Zegge en Egelskop geplant. Doel van het project is waterkwaliteitsverbetering en voorkomen dat bezoekers hier het water in gaan. [opdracht van Landal Landgoed ‘t Loo, 2017]