Aanplant Riet en ‘bloemrijk rietland’ Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer (juni-aug. 2020)

Aanplant Riet en ‘bloemrijk rietland’ Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer (juni-aug. 2020)

Een nieuw waterbergingsgebied in combinatie met recreatie en natuurbouw.
Ter bescherming van de vele oevers in dit gebied hebben we 46.000 rietplanten gezet.
En om de ontwikkeling van het ‘bloemrijk rietland’ een zetje te geven hebben we een uitgekiend assortiment oeverplanten gezet.
(opdracht Dijkencombi)

natuur op maat helkantplant